Er vold og overgrep en del av ditt liv?

  • Er det noen i din familie eller nære omgangskrets du er redd for?
  • Blir du hindret i å treffe familie og venner?
  • Er du utsatt for sjalusi, isolasjon og kontroll?
  • Trues du med vold og overgrep?
  • Er du tryggere i andre sammenhenger enn hjemme?
  • Får du skylden for volden som utøves?

Bilde av venn

Telefonkontakt for kvinner og menn som av ulike årsaker ikke kan eller ønsker å komme til senteret. De som ønsker det kan være anonyme.

Samtaler Senteret er åpent for dem som trenger råd og veiledning eller bare noen å prate med. Dette gjelder både menn og kvinner, pårørende og andre berørte.

Botilbud som er et midlertidig tilbud til voksne og deres barn. En av leilighetene er tilpasset mennesker med funksjonshemming.

Praktisk hjelp og tilrettelegging som kan dreie seg om hjelp til utfylling av skjema, søknader, finne bolig og lignende.


Utadrettet virksomhet som betyr at vi har samarbeidsmøter med andre etater, holder foredrag og gir undervisning til ulike grupper innen tema vold/overgrep. Ansatte ved senteret besøker også eierkommunene med jevne mellomrom. Ta kontakt dersom dere ønsker forelesning innenfor tema om vold og seksuelle overgrep.Norasenteret IKS
Postboks 347, 9915 Kirkenes
Tlf.: 78 99 60 60  Faks 78 99 60 61
info@norasenteret.no