Er vold og overgrep en del av ditt liv?

Krisesenteret tilbyr:

Døgnåpen telefon - 78 99 60 60

Telefonen er åpen hele døgnet for deg som trenger noen å snakke med. Motta informasjon om rettigheter, råd og veiledning. Avtale botilbud eller dagsbesøk.

Botilbud

Mennesker utsatt for vold i nære relasjoner og deres barn kan komme og bo på krisesenteret i et akutt periode. Vi har tilrettelagt leilighet for mennesker med funksjonsnedsettelse.

 

Dagbesøk

Vi tilbyr samtaler, informasjon, råd og veiledning og formidler kontakt med det øvrige hjelpeapparatet og andre aktører. 

Oppfølging i reetableringsfasen

Etter utflytting fra senteret har beboere tilbud om oppfølging i for mav samtaler og praktisk bistand.

 

Utadrettet virksomhet

Senteret samarbeider med fagetater i eierkommuner og har til hensikt å forebygge og redusere vold og overgrep i samfunnet. Vi holder foredrag, undervisning innen tema vold og seksuelle overgrep. Norasenteret IKS
Postboks 347, 9915 Kirkenes
Tlf.: 78 99 60 60  Faks 78 99 60 61
info@norasenteret.no