Ansatte

Annik Eriksson

Daglig leder

Økonom med etterutdanning i offentlig forvaltning. Har jobbet med vold og seksuelle overgrep i mange år. Har grunnutdanning i psykisk stress- og krisebearbeidelse - Psykotraumatologi RITS.
Samarbeid med krisesenter i Russland siden mai 2001.
 
 

Bjørg-Irene Østrem

Nestleder/ faglig ansvarlig

Sykepleier med videreutdanning i psykiatrisk sykepleie, rehabilitering, ledelse- og organisasjon og PPU. Bjørg-Irene har jobbet 25 år som psykiatrisk sykepleier med akuttpsykiatri og medisinsk rehabilitering.
Har videreutdanning i psykisk stress- og krisebearbeidelse - Psykotraumatologi RITS
 
 

Gerd Stene

Barnefaglig ansvarlig

Førskolelærer med videreutdanning i ledelse, økonomi og mediekommunikasjon.
Har arbeidet som førskolelærer i 30 år (pedagogisk leder, styrer, barnehagekonsulent og veileder for familiebarnehage).15 studiepoeng -Krisesenterutdanningen, Kvinner og barn i krise. Videreutdanning i psykisk stress og krisebearbeidelse - Psykotraumatologi RITS. Sertifisert ICDP veileder.
gerd.stene@norasenteret.no
 
 

Svetlana Kurthi

Miljøterapeut

Universitetsutdannelse  som lærer og norsk-russisk tolk; statsautorisert translatør norsk-russisk; har over 20 års arbeidserfaring innen tolking/oversettelse, administrasjon, prosjektarbeid.
Sertifisert ICDP veileder. Videreutdanning i psykisk stress- og krisebearbeidelse - Psykotraumatologi RITS.
svetlana.kurthi@norasenteret.no

 

Ingebjørg Hansen

Miljøterapeut

Førskolelærer med videreutdanning i pedagogisk ledelse og veiledning. Har mastergrad i psykososialt arbeid - selvmord, rus, vold og traumer. Sertifisert ICDP veileder. Har videreutdanning i psykisk stress- og krisebearbeidelse - psykotraumatologi RITS.Leder og prosjekt efaring fra privat næringsliv. Erfaring fra barnehage blant annet som ressurspedagog. 
ingebjorg.hansen@norasenteret.no

 

Kirsten Ekroll

Miljøterapeut

Vernepleier med videreutdanning i spesialpedagogikk. Har erfaring fra barnehage, skole, Habiliteringstjenesten for voksne og attføringsbedrift.
Grunnutdanning i psykisk stress og krisebearbeidelse - Psykotraumatologi RITS.
kirsten.ekroll@norasenteret.no

  

Anne Vedø Olsen

Miljøterapeut

Førskolelærer med videreutdanning som spesialpedagog. Har erfaring fra barnehage, som pedagogisk leder og styrer og fra PPT/barnevern. Sertifisert ICDP veileder.
Videreutdanning i psykisk stress - og krisebearbeidelse - Psykotraumatologi RITS
anne.vedoe.olsen@norasenteret.no