Ansatte

Annik Eriksson

Daglig leder

Økonom med etterutdanning i offentlig forvaltning.
Jobbet med vold og seksuelle overgrep i mange år.
Grunnutdanning i Rekonstruksjon og integrasjon av traumatisk stress, RITS.
Samarbeid med krisesenter i Russland siden mai 2001.
 
 

Bjørg-Irene Østrem

Nestleder/ faglig ansvarlig

Utdannet sykepleier med videreutdanning i psykiatrisk sykepleie, rehabilitering, ledelse- og organisasjon og PPU. Bjørg-Irene har jobbet 25 år som psykiatrisk sykepleier med akuttpsykiatri og medisinsk rehabilitering.
Har videreutdanning i psykisk stress- og krisebearbeidelse - Psykotraumatologi RITS
 
 

Gerd Stene

Barnefaglig ansvarlig

Utdannet førskolelærer med videreutdanning i ledelse, økonomi og mediekommunikasjon.
Har arbeidet som førskolelærer i 30 år (pedagogisk leder, styrer, barnehagekonsulent og veileder for familiebarnehage).
15 studiepoeng -Krisesenterutdanningen, Kvinner og barn i krise. Videreutdanning i psykisk stress og krisebearbeidelse - Psykotraumatologi RITS. Sertifisert ICDP veileder.
gerd.stene@norasenteret.no
 
 

Svetlana Kurthi

Miljøterapeut

Universitetsutdannelse  som lærer og norsk-russisk tolk; statsautorisert translatør norsk-russisk; har over 20 års arbeidserfaring innen tolking/oversettelse, administrasjon, prosjektarbeid.
Sertifisert ICDP veileder. Har videreutdanning i psykisk stress- og krisebearbeidelse - Psykotraumatologi RITS.
svetlana.kurthi@norasenteret.no

 

Ingebjørg Hansen

Miljøterapeut

Bachelor førskolelærer med videreutdanning i pedagogisk veiledning og ledelse.
Lederansvar fra privat næringsliv. Ansatt i barnehage som assistent i  2 år og 1 år som ressurspedagog.
Sertifisert ICDP veileder. Har videreutdanning i psykisk stress - og krisebearbeidelse - Psykotraumatologi RITS.
Ingebjørg holder på med en mastergrad i psykososialt arbeid-  selvmord, rus, vold og traumer.
ingebjorg.hansen@norasenteret.no
 
 

Kirsten Ekroll

Miljøterapeut

Vernepleier med videreutdanning i spesialpedagogikk. Har erfaring fra barnehage, skole, Habilieringstjenesten for voksne og attføringsbedrift.
Grunnutdanning i Rekonstruksjon og integrasjon av traumatisk stress, RITS. Holder på med videreutdanning.
kirsten.ekroll@norasenteret.no

  

Anne Vedø Olsen

Miljøterapeut

Bachelor førskolelærer med videreutdanning som spesialpedagog. Har erfaring fra barnehage, som pedagogisk leder og styrer og fra PPT/barnevern. Sertifisert ICDP veileder.
Videreutdanning i psykisk stress - og krisebearbeidelse - Psykotraumatologi RITS
anne.vedoe.olsen@norasenteret.no


Lena R. Pedersen

Miljøterapeut

Sosionom med bred erfaring  innenfor sosial- og barneverntjenester, samt som nestleder ved NAV.
Grunnutdanning i Rekonstruksjon og integrasjon av traumatisk stress, RITS. Holder på med videreutdanning.
lena.ragnhild.pedersen@norasenteret.no