Kontakt oss

Senter mot vold og seksuelle overgrep i Øst-Finnmark

  • Org nr:981463765
  • work Adresse: Henrik Lundsgt 4 Boks 347 9915, KIRKENES

OBS: Dette kontaktskjemaet er en usikret og ukryptert tjeneste. Ikke send sensitive eller taushetsbelagte opplysninger her, benytt da heller telefon eller post.

9c57b4d78fc7fe47ffef4b17d30d52c4