Er vold og overgrep en del av ditt liv?

Er du utsatt for vold eller seksuelle overgrep?

 • Er det noen i din familie eller nære omgangskrets du er redd for?
 • Blir du hindret i å treffe familie og venner?
 • Er du utsatt for sjalusi, isolasjon og kontroll?
 • Trues du med vold og overgrep?
 • Blir du ydmyket?
 • Er du tryggere i andre sammenhenger enn hjemme?
 • Får du skylden for volden som utøve

 

 

Derfor kan det føles vanskelig å få gjort noe:

 • Overgriper svinger mellom å være voldelig og kjærlig
 • Skam og skyldfølelse
 • Du blir fortalt at mishandlingen er din egen feil
 • Redd for hevn med enda mer vold og plager
 • Redd for vold mot barna
 • Press fra familien
 • Manglende nettverk
 • Dårlig økonomi
 • Ingen steder å gå
 • Manglende kunnskap om rettigheter og muligheter

 

 

Definisjon av vold

”Vold er enhver handling rettet mot en annen person som gjennom at denne handlingen skader, smerter eller krenker, får denne personen til å gjøre noe mot sin vilje, eller slutter å gjøre noe den vil.( Per Isdal)

Definisjon av seksuelle overgrep

Når en person tvinger, truer, lokker eller manipulerer en annen til å delta i seksuell aktivitet den andre ikke er moden til eller ikke vil.

 

 

 

 

 

Barn som utsettes for vold og seksuelle overgrep

Vold og seksuelle overgrep er en del av mange barns hverdag. Barn som utsettes for vold og overgrep vil preges av disse erfaringene resten av livet.

Virkningene av å være vitne til vold er like alvorlig som om barnet selv blir utsatt for vold.

Vold er skadelig for barn og gir utslag for helse, livskvalitet og adferd

 

 

Vanlige reaksjoner hos barn

 • Angst for selv å rammes eller at noen som står nær skal rammes
 • Depresjon, utrygghet, uro
 • Sinne, avmakt, sorg
 • Lav selvfølelse

 • Skyldfølelse, påtar seg ansvaret for volden

 • Tilpasningsvansker

 • Konsentrasjonsvansker

 • Sengevæting