Nettkurs

Nettkurs for å avdekke vold og overgrep mot barn

Dette nettbaserte kurset skal gi deg mer kunnskap om hvordan vold og seksuelle overgrep mot barn kan avdekkes i din barnehage eller skole, og det vil gi deg kunnskap om hva du må gjøre når det avdekkes. Kurset er laget av RVTS i samarbeid med Høgskolen i Narvik og er gratis tilgjengelig på Helsekompetanse sin nettside.

Forebygge og håndtere seksuelle overgrep blant utviklingshemmede

"Det antas  at mer enn 20% av personer med utviklingshemming har vært utsatt for alvorlige seksuelle overgrep. Dersom den enkelte utviklingshemmede og tjenesteyterne hadde hatt økt kompetanse kunne mange av disse overgrepene vært unngått." 

Dette er innledningen til e-læringskurset "Ingen hemmeligheter. Forebygging og håndtering av seksuelle overgrep". Kurset er gratis. Vi håper at ALLE som jobber for personer med utviklingshemning tar seg tid til å gjennomføre kurset.