Norasenterkonferansen


Kom til Norasenterkonferansen 2015,
24. og 25. februar 2015. 

Tema for konferansen er: Barn utsatt for vold og krenkelser, hvordan være den viktige voksne?
Forelesninger av Inga Marte Torkildsen, Mogens Albæk, Carolina Øverlien og Magne Raundalen.

Se programmet og presentasjon av foreleserne her:Brosjyre Norasenterkonfransen 2015