Norasenterkonferansen 2014

Vadsø 18. og 19. februar 2014
 Seksuelle overgrep
I et bredt perspektiv

PP presentasjoner blir lagt ut her etter konferansen

Åpning av konferansen av Norasenterets leder Annik Eriksson


 

Ingen penis, ingen skade? Muter og fakta om kvinnelige overgripere
V/Jone Solberg Vik og Ingrid Nygård


image (2)
 

http://www.psykologtidsskriftet.no/?seks_id=144379&a=2

Hva er seksuelle overgrep og hva gjør det mot et menneske?
V/ Reimund Førsvoll


Link til forelesningen:
Hva er seksuelle overgrep og...
Seks overgep i små og lukkede miljøer

home.lyse.net/forsvoll/

Barn som begår seksuelle overgrep
V/ Ulla Thorslund og Annika Wassberg
Ulla Thorslund og Annika Wassberg

Link til forelesningen: Norge 18-19 Febr

Utviklingshemmede og seksualitet, til glede eller besvær
V/ Hilde Kristiansen

 

Program 18. & 19. feb. 2014