Organisasjon

Norasenteret IKS er organsisert som et interkommunalt selskap etter Lov om interkommunale selskaper av 1999. Det er sju eierkommuner:
 
  • Båtsfjord
  • Lebesby
  • Vadsø
  • Vardø
  • Deanu/Tana
  • Sør-Varanger
  • Unjargga/Nesseby 

    Finnmark Fylkeskommune er bidragsyter.
 
Vår virksomhet er en del av det helhetlige helse, sosial og omsorgstilbudet til volds- og overgrepsutsatte i eier og bidragskommunene i Øst-Finnmark.