top of page
Norasenteret

Norasenteret IKS

Senter mot vold og seksuelle overgrep i Øst-Finnmark

Norasenteret IKS, senter mot vold og seksuelle overgrep, har som formål å yte hjelp til voksne og barn som har vært utsatt for vold i nære relasjoner, incest eller andre seksuelle overgrep.

Norasenteret gir et beskyttet botilbud i en overgangsperiode og støttesamtaler.Tilbud ved senteret er gratis og uten egenbetaling for brukeren. Enkeltpersoner kan henvende seg direkte til senteret, det kreves ikke henvisning eller timeavtale og det er ikke ventelister. Tilbudet ved senteret er gratis og uten egenbetaling for brukeren, men det er selvhushold.

 

Etter loven skal kommunene sørge for et krisesentertilbud til kvinner, menn og barn som er utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner. Det er også et senter for deg som er utsatt for seksuelle overgrep, incest eller voldtekt.


Vi tilbyr:

• gratis helårs, heldøgns, trygt og midlertidig bo-tilbud
• gratis dagtilbud. 
• helårs og heldøgns tilbud til kvinner, menn og barn, der de kan få råd og veiledning på krisetelefon
• oppfølging i reetableringsfasen.

 

Merk: Ingen trenger henvisning for å ta kontakt med oss.
 

Norasenteret IKS har et godt utviklet tilbud og tilfredsstiller kravene i krisesenterloven, både til fagkompetanse hos de ansatte og til bygningsmessige forhold. Senteret ivaretar sikkerheten til den enkelte beboer og er bygget etter kravene om universell utforming.
 

Norasenteret IKS Senter mot vold og seksuelle overgrep i Øst-Finnmark er eid av følgende kommuner:

Lebesby, Båtsfjord, Vardø, Vadsø Nesseby, Tana og Sør-Varanger kommune.

Gamvik kommune er bidragskommune.
 

Besøksadresse: Henrik Lundsgt 4, Kirkenes
Postadresse: Postboks 347, 9915 Kirkenes

Telefon: 78 99 60 60


Mailadresse: info@norasenteret.no
(Bruk av epost kan innebære en sikkerhetsrisiko, ikke send sensitiv og personlige opplysninger på e-post.)


Facebook: Norasenteret IKS - Senter mot vold og seksuelle overgrep i Øst-Finnmark 

Ansvarlig webredaktør: Annik Eriksson

bottom of page