Samarbeid 

Etter at du er kommet til Norasenteret inviterer vi ofte bostedskommunen til et samarbeid for å drøfte hvordan vi best kan tilrettelegge oppholdet ut fra din situasjon. Dette betyr at vi samarbeider med de instansene som er aktuelle i hver sak, og forholder oss til de som er nødvendig tjenester i bostedskommunen. Viktige samarbeidspartnere kan være NAV, barnevern, eller andre kommunale tjenester og/eller helsetjenester.

I tillegg samarbeider vi med politiet, barnehuset, overgrepsmottak og UDI og vi formidler advokattjenester ved behov.

I lov om krisesenter står det at det er fritt valg av krisesenter. Dette betyr at de som bor hos oss også kan komme fra andre kommuner enn våre eierkommuner. Vi er et senter med stor pågang, så vi vurderer henvendelser fra andre enn eierkommunene på bakgrunn av risiko og behov for sikkerhet.

Aktuelle linker

Politiet www.politiet.no

Reform er et kompetansesenter som jobber med fokus på menn
http://reform.no/

ROSA for kvinner utsatt for menneskehandel
http://www.rosa-help.no/

Voldsoffererstatning
Kontoret for voldsoffererstatning er et statlig forvaltningsorgan. Kontoret behandler søknader om voldsoffererstatning fra personer som er påført personskade som følge av straffbar voldshandling.
http://voldsoffererstatning.no/

Selvhjelp for innvandrere og flyktninger
www.seif.no

https://www.sentermotincest.no/
   

Alternativ til vold er nå et behandlings- og kompetansesenter på vold, med særlig vekt på vold i nære relasjoner.

http://atv-stiftelsen.no/

Mental Helse er landets største organisasjon for brukere, pårørende og andre interesserte innen psykisk helse.
http://www.mentalhelse.no/

Andre krisesentre i Norge
http://www.krisesenter.com/medlemmer/

http://www.hvorlite.no

http://www.skeivverden.no