Om oss

Norasenteret IKS er et interkommunalt selskap mot vold og seksuelle overgrep i Øst-Finnmark. Sør-Varanger kommune er senterets vertskommune. De øvrige seks eierkommunene er: Båtsfjord, Lebesby, Vadsø, Vardø, Deanu gielda/Tana og Unjargga gielda/Nesseby kommune.

Vi gir tjenester etter lov om kommunale krisesentertilbud, både til kvinner, menn og deres barn som er utsatt for vold i nære relasjoner. Norasenteret IKS er også et incestsenter og styres etter  Lov om kommunale krisesentertilbud  og etter  Barne- Ungdoms- og familiedirektoratets Rundskriv 10/2018

Norasenteret IKS startet sitt arbeid for voldsutsatte kvinner og barn i 1986. Gjennom årene har innholdet i arbeidet endret seg, men hovedmålet vårt er å sørge for trygghet og god hjelp til kvinner, menn og barn utsatt for vold i nære relasjoner. Gi personer utsatt for incest, seksuelle overgrep og voldtekt et tilbud om hjelp og støtte av god kvalitet og med god tilgjengelighet. Tilbudet er også å gi bistand til pårørende til utsatte barn og voksne.

I dag har senteret 8 årsverk med ulik fagutdanning og høy kompetanse på vold, traumer og seksuelle overgrep. Vi ønsker å gi deg som er utsatt god hjelp, og søker å samarbeide med andre instanser, slik at hjelpen tilpasses ditt behov.

Vi arbeider etter krisesenterloven. Vi har opplysnings- og meldeplikt til barneverntjenesten, jfr. barnevernloven § 6-4.


Våre Ansatte


Annik

Daglig leder

Annik Eriksson

Økonom med etterutdanning i offentlig forvaltning. Har jobbet med vold og seksuelle overgrep siden 1999. Har grunnutdanning i psykisk stress- og krisebearbeidelse - Psykotraumatologi RITS.


Bjørg-Irene

Nestleder/ faglig ansvarlig

Bjørg-Irene Østrem

Sykepleier med videreutdanning i psykiatrisk sykepleie, rehabilitering, ledelse- og organisasjon og PPU. Bjørg-Irene har jobbet 25 år som psykiatrisk sykepleier med akuttpsykiatri og medisinsk rehabilitering. Har videreutdanning i psykisk stress- og krisebearbeidelse - Psykotraumatologi RITS.

Gerd

Barnefaglig ansvarlig

Gerd Stene

Barnehagelærer med videreutdanning i ledelse, økonomi og mediekommunikasjon. Etterutdanning i kvinner og barn i krise. Sertifisert ICDP veileder. Videreutdanning i psykisk stress og krisebearbeidelse – Psykotraumatologi RITS. Har arbeidet som barnehagelærer i 30 år.

Svetlana

Miljøterapeut

Svetlana Kurthi

Utdannet lærer, er norsk-russisk tolk og statsautorisert translatør. Sertifisert ICDP veileder. Har videreutdanning i psykisk stress- og krisebearbeidelse - Psykotraumatologi RITS.

Lena Ragnhild

Miljøterapeut

Lena Ragnhild Pedersen

Utdannet sosionom med arbeidserfaring fra sosialtjenesten, barnevern, Nav og Kriminalomsorg. Har grunnutdanning i psykisk stress og krisebearbeidelse - Psykotraumatoligi RITS

Kirsten

Miljøterapeut

Kirsten Ekroll

Vernepleier med videreutdanning i spesialpedagogikk. Har erfaring fra barnehage, skole, Habiliteringstjenesten for voksne og attføringsbedrift. Har grunnutdanning i psykisk stress og krisebearbeidelse - Psykotraumatologi RITS.

Anne

Miljøterapeut

Anne Vedø Olsen

Førskolelærer med videreutdanning som spesialpedagog. Har erfaring fra barnehage, som pedagogisk leder og styrer og fra PPT/barnevern. Sertifisert ICDP veileder.Videreutdanning i psykisk stress - og krisebearbeidelse - Psykotraumatologi RITS

Morten

Miljøterapeut

Morten Hansen Eriksson

Sosionom med erfaring fra bla psykisk helsevern og som tilsynsfører for fosterhjem

Hild

Miljøterapeut

Hild Rushfeldt

Kirste

Miljøterapeut

Kirste Sandness