Om oss

Norasenteret IKS er et interkommunalt selskap mot vold og seksuelle overgrep i Øst-Finnmark. Sør-Varanger kommune er senterets vertskommune. De øvrige seks eierkommunene er: Båtsfjord, Lebesby, Vadsø, Vardø, Deanu gielda/Tana og Unjargga gielda/Nesseby, og Gamvik kommune.

Vi gir tjenester etter lov om kommunale krisesentertilbud, både til kvinner, menn og deres barn som er utsatt for vold i nære relasjoner. Norasenteret IKS er også et incestsenter og styres etter  Lov om kommunale krisesentertilbud  og etter  Barne- Ungdoms- og familiedirektoratets Rundskriv 10/2018

Norasenteret IKS startet sitt arbeid for voldsutsatte kvinner og barn i 1986. Gjennom årene har innholdet i arbeidet endret seg, men hovedmålet vårt er å sørge for trygghet og god hjelp til kvinner, menn og barn utsatt for vold i nære relasjoner. Gi personer utsatt for incest, seksuelle overgrep og voldtekt et tilbud om hjelp og støtte av god kvalitet og med god tilgjengelighet. Tilbudet er også å gi bistand til pårørende til utsatte barn og voksne.

I dag har senteret 8 årsverk med ulik fagutdanning og høy kompetanse på vold, traumer og seksuelle overgrep. Vi ønsker å gi deg som er utsatt god hjelp, og søker å samarbeide med andre instanser, slik at hjelpen tilpasses ditt behov.

Vi arbeider etter krisesenterloven. Vi har opplysnings- og meldeplikt til barneverntjenesten, jfr. barnevernloven § 6-4.


Våre Ansatte


Annik

Daglig leder

Annik Eriksson

Økonom med etterutdanning i offentlig forvaltning. Har jobbet med vold og seksuelle overgrep siden 1999. Har grunnutdanning i psykisk stress- og krisebearbeidelse - Psykotraumatologi RITS.


Bjørg-Irene

Nestleder/ faglig ansvarlig

Bjørg-Irene Østrem

Sykepleier med videreutdanning i psykiatrisk sykepleie, rehabilitering, ledelse- og organisasjon og PPU. Bjørg-Irene har jobbet 25 år som psykiatrisk sykepleier med akuttpsykiatri og medisinsk rehabilitering. Har videreutdanning i psykisk stress- og krisebearbeidelse - Psykotraumatologi RITS.

Gerd

Miljøterapeut

Gerd Stene

Barnehagelærer med videreutdanning i ledelse, økonomi og mediekommunikasjon. Etterutdanning i kvinner og barn i krise. Sertifisert ICDP veileder. Videreutdanning i psykisk stress og krisebearbeidelse – Psykotraumatologi RITS. Har arbeidet som barnehagelærer i 30 år.

Svetlana

Miljøterapeut

Svetlana Kurthi

Lærer, norsk-russisk tolk og statsautorisert translatør. Sertifisert ICDP veileder og Psykotraumatolog - RITS

Lena Ragnhild

Miljøterapeut

Lena Ragnhild Pedersen

Utdannet sosionom med arbeidserfaring fra sosialtjenesten, barnevern, Nav og Kriminalomsorg. Har grunnutdanning i psykisk stress og krisebearbeidelse - Psykotraumatologi RITS

Kirsten

Miljøterapeut

Kirsten Ekroll

Vernepleier med videreutdanning i spesialpedagogikk. Har erfaring fra barnehage, skole, Habiliteringstjenesten for voksne og attføringsbedrift. Har grunnutdanning i psykisk stress og krisebearbeidelse - Psykotraumatologi RITS.

Anne

Miljøterapeut og Barnefaglig ansvarlig

Anne Vedø Olsen

Førskolelærer med videreutdanning som spesialpedagog. Har erfaring fra barnehage, som pedagogisk leder og styrer og fra PPT/barnevern. Sertifisert ICDP veileder.Videreutdanning i psykisk stress - og krisebearbeidelse - Psykotraumatologi RITS

Morten

Miljøterapeut

Morten Hansen Eriksson

Sosionom med erfaring fra bla psykisk helsevern og som tilsynsfører for fosterhjem

Hild

Miljøarbeider

Hild Rushfeldt

Kirste

Miljøterapeut

Kirste Sandness

Barnehagelærer med lang erfaring fra barnehage, barnehjem og fosterhjem.