Noraguovddáš IKS

Noraguovddáš IKS

Guovddáš mii vuostálastá veahkaválddi ja seksuála illastemiid Nuorta-Finnmárkkus

Coranavirusa geažil: Mii doallat rabas nu mo lávet dábálaš njoammuneastadandoaimmaiguin dasa lea vuođđun dat iešguđet gustojeaddji báikkálaš ja nationála njuolggadusat.

Noraguovddáš IKS lea guovddáš nissonolbmuid várás, dievdduide ja sin mánáide geat leat vásihan veahkaválddi lagaš gaskavuođain. Mii leat maid dakkár guovddáš jus don leat vásihan seksuála illastemiid, inseastta dahje rihpamiid.

Mis lea birrajándor rabas telefovdna dahje don sáhtát boahtit minguin háleštit. Mii fállat dutnje rávvema ja oaivademiid ja addit dutnje informašuvnna du vuoigatvuođain.

Mis lea akuhtta, gaskaboddasaš ásodatfálaldat. Okta min viesuin lea heivehuvvon doaibmavádjet olbmuide.

Min bargiin leat viiddis vásáhusat ja gelbbolašvuohta iešguđetge geavaheaddjijoavkkuin, earret eará iešguđet etnisitehtain, LHBTI-persovnnat, nissonat, dievddut, mánát ja nuorat.

Mii sáhttit ordnet dulkka jus don dárbbašat.

Mis lea jávohisvuođabággu mii čuovvu dáid lágaid Heahteguovddášláhka ja Láhka almmolaš hálddašeami birra.

Min personsuodjalus vrd.Persondiehtolága gávnnat dákko dás.

Buot min bálvalusat lea nuvttá

TLF: 78996060Min fálaldagat

Min fálaldagat

Leat go don vásihan veahkaválddi dahje seksuála illasteami ja dárbbašat muhtuma geainna don beasat hállat dahje hupmat?

Loga eanet dákko

Doaruheapmi ja veahkaváldi

Doaruheapmi ja veahkaváldi

Leat go don doaruhuvvon dahje leat vásihan seksuála illasteami du guoimmis, bearrašis dahje earáin?

Loga eanet doaruheami ja veahkaválddi birra dákko

Ovttasbargu

Ovttasbargu

Dehálaš ovttasbargoguoimmit sáhttet leat NAV, mánáidsuodjalus, dahje gielddalaš bálvalusat dahje eará dearvvašvuođabálvalusat. 

Loga eanet dákko