Hva kan vi tilby?

For mennesker utsatt for vold i nære relasjoner kan vi tilby:

  • Samtale, råd og veiledning på telefon
  • Komme til Norasenteret for en samtale
  • Et midlertidig og trygt sted å bo
  • Råd og veiledning vedrørende din situasjon
  • Hjelp til å komme i kontakt med det øvrige hjelpeapparatet
  • Praktisk bistand og hjelp til å etablere deg på nytt

Vi har åpent hele døgnet, hver dag hele året.

Innholdet i samtalene kan være råd/veiledning, informasjon, kartlegging av situasjonen, bistand til å finne løsninger og bearbeiding. Det å bli utsatt for kontroll, trakassering, vold og krenkelser er svært nedbrytende. De som lever i slike forhold, er ofte redd for ikke å bli trodd eller for å miste omsorgen for barna. Det å utsettes for vold fra sin partner svært tabubelagt. Å være pårørende til mennesker som er utsatt for vold og seksuelle overgrep kan være krevende og vanskelig. På Norasenteret kan du få hjelp til å stå i pårørenderollen gjennom informasjon og samtaler.

Tilbakemeldinger så langt har vært at beboerne har opplevd det svært viktig å kunne bo på et trygt og sikkert sted. I tillegg har de presisert betydningen av å bli trodd.

Vi som jobber på krisesenteret har erfaring med å jobbe med mennesker i krise.


Norasenteret tilbyr:

Døgnåpen telefon - 78 99 60 60

Telefonen er åpen hele døgnet for deg som trenger noen å snakke med, både om du er utsatt selv, eller pårørende. Vi gir informasjon om rettigheter, råd og veiledning, og du kan avtale botilbud eller dagsbesøk.


Botilbud

Mennesker utsatt for vold i nære relasjoner og deres barn kan komme og bo på krisesenteret i et akutt periode. Vi har tilrettelagt leilighet for mennesker med funksjonsnedsettelse.


Dagbesøk

Vi tilbyr samtaler, informasjon, råd og veiledning og formidler kontakt med det øvrige hjelpeapparatet og andre aktører.


Oppfølging i reetableringsfasen

Etter utflytting fra senteret har beboere tilbud om oppfølging i form av samtaler og praktisk bistand.


Utadrettet virksomhet

Senteret samarbeider med fagetater i eierkommuner og har til hensikt å forebygge og redusere vold og overgrep i samfunnet. Vi holder foredrag, undervisning innen tema vold og seksuelle overgrep.